kominictvi-koudelka.cz

kominictvi-svitavsko.czČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ

Čištěním se rozumí:
zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů, odstranění sazí z půdice komínového průduchu, kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod.

Je důležité dodržovat a provádět pravidelné kontroly komínů od spotřebičů i v rodinných domech vytápěných "pouze" plynovým kotlem, jelikož se i během jediného roku dokáže zanést spalinami.
Orientační cena: 300,- Kč za 1 komínový průduch
komín před vyčištěním
komín po vyčištění