kominictvi-koudelka.cz

kominictvi-svitavsko.czREVIZE KOUŘOVÝCH CEST

Revize komínu je posouzení spalinové cesty při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201

Provádíme revize komínů a kouřových cest jak u nové výstavby, tak periodické revize stávajících objektů. Databáze našich zákazníků je zárukou, že revize budou provedeny v termínech, které vyplývají ze zákona
a Vám tak odpadne starost o tuto povinnost.

Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení hospodárnosti provozu spotřebičů.
Provádíme také autorizované měření emisí malých zdrojů do 200Kw.

Orientační cena: 1 000,- Kč za 1 revizní zprávu + doprava (při větším počtu revizí se cena výrazně snižuje)
Velkou technickou pomůckou a dá se říct nezbytností pro správnou a podrobnou diagnostiku závad a kontrolu spalinových cest je komínová kamera a dlouhý flexibilní LCD endoskop. S touto nejmodernější technikou se dostaneme do míst která vizuálně nelze kontrolovat s možností foto nebo video záznamu.
Díky těmto technickým vymoženostem jsme objevili už nemálo závad, které znemožňovaly bezpečný odvod spalin od spotřebiče do volného ovzduší nebo zvyšovaly nebezpečí požáru a zdraví.