kominictvi-koudelka.cz

kominictvi-svitavsko.czVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Takzvané vložkování komínů je nejpoužívanějším způsobem rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na spalinovou cestu.
Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na konstrukci a provedení spalinové cesty. Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku.

Firma provádí vložkování komínů nerezovými, keramickými i plastovými
vložkami, vždy v kvalitě potřebné pro daný typ spotřebiče.

Všechny komponenty mají Prohlášení o shodě výrobce.

Jsme schopni vložkovat vložkami v průměrech od 100 mm do 500 mm.

Máme rovněž zkušenosti s vložkováním stávajících komínových průduchů.

Technologie je navržena tak, aby celý proces probíhal směrem shora, bez
nutnosti komín "otevírat" což ušetří nemálo času ale i financí.

Upozorňujeme zákazníky na novelizaci ČSN 734201, v jejímž důsledku je
prakticky nemožné použít pro vložkování komínů hliníkové komínové vložky.

Orientační cena za 1 bm: 1 000,- Kč bez DPH + cestovné