Frézování komínů

Frézování komínů je technologie sloužící k rozšiřování komínového průduchu. Frézování průduchů se provádí většinou při rekonstrukci komína z důvodu změny spotřebiče, který vyžaduje větší (širší) průměr komína, jako příprava na vložkování.

PODMÍNKY FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ
Minimální průměr průduchu potřebný pro frézování komínů je 100mm. Maximální odfrézovaný rozměr průduchu je cca 250mm. V případě použití vyfrézovaného komína pro odtah spalin musí být tento průduch opatřen odpovídající komínovou vložkou!

KOMÍNOVÁ FRÉZA
Komínová fréza je zařízení určené k rozšiřování vertikálních komínových průduchů, větracích šachet apod. Komínová fréza pro frézování komínů je hlava opatřená ocelovými řetízky, která se do komínového průduchu spouští shora až na dno, načež je postupně vytahována nahoru.

Jak pracuje komínová fréza
Komínová fréza má speciální frézovací ocelové řetízky, které při rotaci obrušují vnitřní stěny komína a postupně zvětšují stávající průduch. Hydraulická komínová fréza je schopna frézovat většinu použitých materiálů starých komínů. Jedná se hlavně o cihly, beton atd.

RYCHLOST FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ
Rychlost frézování komínů je přímo úměrná tvrdosti frézovaného materiálu. Řetízky se postupně obrušují a je třeba je v průběhu prací měnit. Systém řetízků a zavěšená frézovací hlava nám umožňuje zvětšovat také uhýbané komíny. Vzhledem k různorodosti (tvrdosti) použitých cihel ve starých komínech se může komínová fréza odklonit od osy směrem do měkčího materiálu.

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ
V rámci dodržení technologie frézování komínů je nutno v průběhu práce provádět vizuální kontrolou frézovaných úseků. To znamená, že jeden pracovník, který je ve spojení s obsluhou stroje, sleduje vnější zdivo, aby mohl v případě odklonu nástroje práci zastavit, a tím předejít způsobení škod. Z toho důvodu je během prací nutno zajistit možnost vstupu do prostor, kterými frézovaný komín prochází.

Napište nám

KOUDELKA – KOMINICTVÍ s.r.o.

Pavel Koudelka


+420 601 559 949

koudelkapavel@centrum.cz

Sušice 148
571 01 Moravská Třebová

IČ: 28828356
DIČ: CZ28828356

    Vaše údaje použijeme k tomu, abychom vám odpověděli. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.