Pasportizace budov

Pasportizace budov, respektive jejich spalinových cest je činnost prováděná za účelem zjištění připojení spotřebičů ke spalinovým cestám.

KDE SE PROVÁDÍ PASPORTIZACE

Pasportizace se provádí především u bytových domů a dalších budov s velkým počtem připojených spotřebičů. K provedení pasportizace je nutné zabezpečit přístup ke všem připojeným spotřebičům.

PRŮBĚH PASPORTIZACE BUDOV

Průběh pasportizace je zpravidla realizován kontrolou zaústění každého spotřebiče a zapálením malého množství kouřového prášku, které umožní přiřazení spalinové cesty v nadstřešní části.

VÝSTUP A SMYSL PASPORTIZACE

Po skončení pasportizace je majiteli či objednateli předán nákres situace využití spalinových cest jako nástroj pro provedení potřebných změn či důkaz toho, že je v domě vše v pořádku.

Napište nám

KOUDELKA – KOMINICTVÍ s.r.o.

Pavel Koudelka


+420 601 559 949

koudelkapavel@centrum.cz

Sušice 148
571 01 Moravská Třebová

IČ: 28828356
DIČ: CZ28828356

    Vaše údaje použijeme k tomu, abychom vám odpověděli. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.