Revize komínů

Provádění revizí, kontrol a čištění komínů se řídí dle podmínek zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. a dle nového prováděcího předpisu – vyhlášky č.34/2016 Sb. Tento prováděcí předpis je v platnosti od 1.1.2016. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které jsou v těchto dokumentech o revizi komínu uvedené.

REVIZE KOMÍNŮ A KONTROLY KOMÍNŮ – HLAVNÍ ROZDÍLY

Mezi podmínkami a důvody pro provádění revizí a kontrol komínů jsou podstatné rozdíly. Protože si tyto rozdíly zákazníci často pletou, pokusíme se níže vše uvést na pravou míru.

KDO MÁ OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT REVIZE KOMÍNŮ?

Revize komínů smí provádět pouze způsobilá osoba se živnostenským oprávněním v oboru kominictví, která je navíc ale také: revizním technikem spalinových cest, revizním technikem komínů.
Tato odbornost se dokládá národní zkouškou a je potvrzena certifikátem, který vydává Hospodářská komora ČR.

  • Díky takto získané odbornosti vlastníme oprávnění revizní technik spalinových cest
  • Máme platné osvědčení číslo: 009/36-024/2010
  • Jsme členy společenstva kominíků SKČR

KDY A JAK ČASTO SE PROVÁDÍ REVIZE SPALINOVÉ CESTY?

  • Před uvedením spalinových cest do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • Po komínovém požáru
  • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Napište nám

KOUDELKA – KOMINICTVÍ s.r.o.

Pavel Koudelka


+420 601 559 949

koudelkapavel@centrum.cz

Sušice 148
571 01 Moravská Třebová

IČ: 28828356
DIČ: CZ28828356

    Vaše údaje použijeme k tomu, abychom vám odpověděli. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.